Detta inlägg är marknadsföring

Aktierna med högst utdelning

Skrivet den 22 januari 2014, Klockan 13:32 | Günther Mårder |

blog_image

Nytt utdelningsrekord 2014

Nytt utdelningsrekord väntar till våren då börsbolagen väntas skifta ut närmare 190 miljarder kronor till sina aktieägare. Utdelningssäsongen varar från mars till maj och redan nu tänkte jag bjuda på de utdelningsprognoser som finns för de största bolagen i Sverige. Vilka är aktierna med högst utdelning 2014?

Styrelser med självaktning

Svenska börsbolag har fortfarande en kvar bit till vinstrekordet från tiden före finanskrisen men utdelningarna är redan nu högre än det var då.
En förklaring finner vi i styrelserummen. Styrelserna hyser nämligen en rädsla för konsekvenserna av en sänkt utdelning, även om resultatet har sjunkit. Detta leder till att många bolag med svagt sjunkande vinst bibehåller fjolårets utdelningsnivå medan styrelsen för bolag vars vinst har stigit gärna signalerar detta mot marknaden genom en höjning. Sammantaget skapar detta förutsättningarna för ett utdelningsrekord även om vi inte har rekordresultat.

Brist på investeringar?

En annan förklaring till att styrelsen väljer att föreslå en högre utdelningsandel kan vara att de just nu inte ser några alternativa investeringsmöjligheter. Det kan vara brist på investeringar som lever upp till avkastningskravet eller svårigheter i att finna logiska förvärvsobjekt till rimliga priser. För oss aktieägare så värmer högre utdelningar, i vart fall kortsiktigt. Ett problem uppstår över tid om företagen underinvesterar och därmed underminerar skapandet av framtida projekt som kan generera bra kassaflöden.

Vem får utdelningen?

För svenska aktiebolag bestäms utdelningarna under bolagens årsstämma och för att ha rätt till utdelning måste du vara ägare av aktien innan börsen stängs på årsstämmodagen. För utländska bolag, noterade på Stockholmsbörsen, kan andra regler gälla.  Dagen efter stämman handlas aktien utan utdelning, varför aktiekursen därmed skall korrigeras med motsvarande värde. Utdelningen kommer sedan först på kontot ca fem dagar senare. Här hittar du vår handelskalender, där du ser datum för kommande bolagsstämmor och utdelningar.

Inga gratispengar vid utdelningen

Missar du att köpa aktien precis innan årsstämman behöver du dock inte vara orolig. Kupongspekulation – att köpa en aktie inför årsstämman och sedan sälja för att tjäna in utdelningen – kan låta som en bra idé men fungerar inte i teorin. Det beror på att bolagets förväntade utdelning alltid kommer vara inräknad i priset för aktien. När börsen öppnar efter bolagsstämman och aktien handlas utan rätten till utdelning kommer priset sjunka med samma summa som utdelningen. Att köpa en aktie innan årsstämman för att sedan sälja när man fått utdelning lönar sig därför inte, rent teoretiskt.

Enkelt knep för utdelningsprognos

Många bolag kommunicerar en utdelningspolicy. Policyn brukar vara ett procentuellt intervall av vinsten som tjänar som riktmärke för hur mycket av vinsterna som skiftas ut till aktieägarna. Om man vill göra långsiktiga prognoser över utdelningspotential är det värdefullt att förhålla sig till dessa intervall. Men under enskilda år kan avvikelserna vara stora till följd av att resultaten ofta svänger kraftigt från ett år till ett annat.

Här är bolagen med högst förväntad direktavkastning 2014

Nedan har jag sammanställt listan över bolagen med högst förväntad direktavkastning. Denna lista kan komma att förändras dramatiskt när styrelsens förslag till utdelning tillkännages i samband med att de presenterar sina bokslut.

Tieto 10,68%
Oriflame Cosmetics SDB 7,64%
TeliaSonera 6,13%
Tele2 B 5,89%
Swedbank A 5,77%
NCC B 4,82%
Skanska B 4,76%
Nordea Bank 4,61%
AstraZeneca 4,32%
Securitas B 4,29%

*Förväntade utdelningar baseras på SME Direkts konsensusprognoser per 21 januari (alltså säljsideanalytikers genomsnittliga antaganden för respektive bolag).

Listan över storbolagens förväntade utdelningar

Bolag Utdeln* Stämmodatum Direktavk*
AarhusKarlshamn 5,87 20140508 1,45%
ABB 5,02 20140430 2,89%
Alfa Laval 3,72 20140428 2,27%
Assa Abloy B 5,57 20140507 1,63%
AstraZeneca 18,24 20140424 4,32%
Atlas Copco A 5,78 20140429 3,19%
Atlas Copco B 5,78 20140429 3,42%
Atrium Ljungberg B 20140407
Autoliv SDB 13,04 20140506 2,23%
Axfood 13,14 20140312 3,95%
Axis 6,26 20140428 2,83%
BillerudKorsnäs 2,24 20140506 2,65%
Boliden 1,72 20140506 1,64%
Castellum B 20140320
Electrolux A 6,47 20140327 3,70%
Electrolux B 6,47 20140327 3,97%
Elekta B 2,13 20140828 2,16%
EnQuest PLC
Ericsson A 2,91 20140411 3,91%
Ericsson B 2,91 20140411 3,72%
Fabege 20140321
Getinge B 4,21 20140320 1,91%
H&M B 9,45 20140429 3,21%
Handelsbanken A 11,58 20140326 3,56%
Handelsbanken B 20140326
Hexagon B 2,69 20140509 1,22%
Hexpol B 20140507
Holmen A 9,36 20140408 3,87%
Holmen B 9,36 20140408 3,88%
Hufvudstaden A 20140320
Hufvudstaden C 20140320
Husqvarna A 1,5 20140410 3,73%
Husqvarna B 1,5 20140410 3,72%
ICA Gruppen 6,85 20140409 3,34%
Industrivärden A 20140506
Industrivärden C 20140506
Intrum Justitia 5,82 20140423 3,11%
Investor A 20140506
Investor B 20140506
JM 7,08 20140424 3,88%
Kinnevik A 20140512
Kinnevik B 20140512
Latour B 20140508
Lundberg B 20140409
Lundin Mining
Lundin Petroleum 20140515
Meda A 2,29 20140507 2,88%
Melker Schörling 20140522
Millicom 18,18 2,68%
MTG A 10,37 20140513 3,19%
MTG B 10,37 20140513 3,20%
NCC A 10,75 20140402 4,82%
NCC B 10,75 20140402 4,82%
Nibe Industrier B 2,32 20140515 1,46%
Nordea Bank 4,19 20140320 4,61%
Oriflame Cosmetics SDB 14,83 20140519 7,64%
Peab B 1,74 20140513 3,97%
Ratos A 20140327
Ratos B 20140327
SAAB B 4,55 20140408 2,53%
Sandvik 3,5 20140513 3,76%
SCA A 4,78 20140410 2,41%
SCA B 4,78 20140410 2,42%
Scania A 4,79 20140507 3,73%
Scania B 4,79 20140507 3,68%
SEB A 3,44 20140325 3,94%
SEB C 3,44 20140325 4,02%
Securitas B 3,1 20140505 4,29%
Skanska B 6,29 20140403 4,76%
SKF A 5,5 20140328 3,08%
SKF B 5,5 20140328 3,08%
SSAB A 0,87 20140409 1,76%
SSAB B 0,87 20140409 2,09%
Stora Enso A 2,63 20140423 3,98%
Stora Enso R 2,63 20140423 3,95%
Swedbank A 10,39 20140319 5,77%
Swedish Match 7,41 20140507 3,80%
Swedish Orphan Biovitrum 20140508
Tele2 A 4,43 20140512 4,92%
Tele2 B 4,43 20140512 5,89%
TeliaSonera 3,24 20140402 6,13%
Tieto 15,94 20140320 10,68%
Trelleborg B 3,24 20140423 2,42%
Wallenstam B 20140429
Volvo A 2,79 20140402 3,10%
Volvo B 2,79 20140402 3,10%

Anledningen till att vissa bolag saknar utdelningsprognos betyder inte nödvändigtvis att de inte kommer att ge utdelning. Det kan bero på att de inte finns några prognoser från SME Direkt eller att det är rent tillgångsvärderade bolag såsom investmentbolag och fastighetsbolag.

Utdelningshälsningar

Günther Mårder – som du kan följa på Twitter här.

Betygsätt, kommentera
och dela inlägget!

95%

comments

13 Kommentarer

102 Gillar 5 Ogillar
Anmäl inlägget


 1. Får man hela utdelningen om man köper precis innan sista dagen?

  Svar | Rapportera kommentar april 20, 2014 at 1:42 e m
  • Hej!
   Ja- så länge inte rätten till utdelning är
   avskild från aktiens kurs, vilket sker på avstämningsdagen för utdelning, så äger du rätten till full utdelning.

   Svar | Rapportera kommentar juni 11, 2014 at 7:39 e m
 2. Ericssons utdelning är löjlig. Får inte direktörer mer än aktieägarna?
  Jag tycker att alla skall sälja sina aktier, så får vi se.
  Det är trots allt vi aktie ägare som äger bolaget. Vad får vi? Många har förlorat tillräckligt.

  Svar | Rapportera kommentar april 15, 2014 at 8:16 e m
 3. Hej Günther. Jag har läst på många ställen att ”Det finns två sätt att tjäna pengar på aktier, antingen genom att aktien stiger i värde eller genom den årliga aktieutdelningen – eller båda”. Men jag har ännu ej förstått hur man kan tjäna på den årliga aktieutdelningen: Aktien sjunker ju med lika mycket som utdelningen är per aktie! Låter som ett ”nollsummespel”! Så vad har jag missat: Hur ska jag göra för att tjäna på Direktutdelning?

  Svar | Rapportera kommentar mars 26, 2014 at 11:40 e m
  • Hej Rolf!
   Låt oss anta att du har 100 aktier i ett bolag. Då har man betalat kostnaden för aktierna. Sedan går börsen upp och ned. Under året har bolaget, bolagstämma, där man bestämma hur stor utdelning ska bli. Utdelningen ges ut och den är tex 5 kr. Då har man tjänat 500 kr före skatt. Samtidigt kan aktierna som du har en positiv trend, vilket kan säljas med vinst. Det är sant att aktien sjunker med lika mycket som utdelningen, men den gäller i några dagar efter utdelningen sker. Därefter kan den fortsätta öka uppåt. På detta vis kan man tjäna på båda sätt genom att äga den under lång tid eller tills när du är nöjd med aktiens utveckling.
   Hoppas att du är nöjd med svaret!

   Svar | Rapportera kommentar april 10, 2014 at 9:28 e m
 4. BRA INLÄGG!

  Svar | Rapportera kommentar mars 4, 2014 at 8:32 e m
 5. Hej Günther, vore det inte logiskt att endast investera i högavkastande aktier om det stämmer som skrev i ett tidigare blogginlägg att ”Avkastning på aktier = Riskfri ränta + Riskpremie. En rimlig avkastning på aktier är alltså 5-7%!”? Tieto, Oriflame, Telia,Tele2 och Swedbank ger ju alla en utdelning i den nivån, därtill är det väl rimligt att anta att aktierna tillsammans ger en positiv avkastning över tiden. Totalavkastningen bör sålunda överstiga 5-7%. Jag kan dock inte se att du har någon av dessa aktier i din portfölj? Varför inte?

  Svar | Rapportera kommentar februari 25, 2014 at 12:10 f m
 6. Hej Gunther. Vad är Din uppfattning om GAV-ränta.Den matten är intressant för långsiktiga sparare/investerare. Vilken GAV-ränta har ex Stefan Persson?

  Svar | Rapportera kommentar februari 18, 2014 at 9:46 f m
 7. Vad grundar du din prognos på tele2s utdelning på 4,43 ifrån? Har inte hittat nån info om det på annat håll

  Svar | Rapportera kommentar januari 30, 2014 at 4:35 e m
  • Hej Niklas,

   Det är inte min prognos utan SME Direkts prognos. De får in många sälj-sideanalytikers antaganden och skapar ett genomsnitt av detta.
   Jag får tilgång till datan via min Infront-terminal som alla Nordnetkunder kan få tillgång till mot en avgift.
   Bästa hälsningar
   Günther Mårder

   Svar | Rapportera kommentar februari 2, 2014 at 9:45 e m
 8. Nu är Facebook-gruppen ”Aktier:s” nya hemsida http://www.Stocktalks.se klar, öppen för alla att skapa ett konto. En hemsida där alla kan samtala om investeringar oavsett tidigare kunskaper om investeringar. Varmt välkommen att samtal med över 4000 av våra medlemmar.

  Svar | Rapportera kommentar januari 23, 2014 at 9:29 e m
 9. Denna lista har jag verkligen väntat på!

  Svar | Rapportera kommentar januari 23, 2014 at 6:53 e m
  • Hej Maggie,

   Kul att du gillar den – men var vaksam på att det är en ögonblicksbild. Den förändras i takt med att analytikerna skruvar på sina antaganden. Nu har ju även många bolag kommit med sina bokslut och då får vi ju också facit.
   Bästa hälsningar
   Günther Mårder

   Svar | Rapportera kommentar februari 2, 2014 at 9:46 e m