Tror du att guldpriset ska upp eller ned? Så här kan du investera i guldet

Skrivet den 22 januari 2016, Klockan 13:43 | Nordnet 

blog_image

Guldpriset har fallit till de lägsta nivåerna sedan toppen under hösten 2011. Senast guldpriset var på dessa nivåer var under årsskiftet mellan 2009 och 2010. Med anledning av det låga priset har det skrivit och diskuterats mycket om varför det fallit och om guldprisets framtid. Här går vi igenom hur du kan investera i guldet.

Varför pressas guldpriset?

Det är flera olika anledningar som diskuteras varför guldpriset har sjunkit. Faktorer som nämns är bland annat den starka dollarn, ränteläget, den starka börsuppgången, att Kinas ökning av guldreserven har varit mindre än förväntat.

Här nedan kan du läsa olika nyheter, artiklar och analyser av guldpriset den senaste tiden:

Investeringsalternativen

Om man tror på uppgång i guldpriset finns det olika sätt att få exponering mot detta. Ett sätt är att investera i ett bolag verksamma inom prospektering- och gruvbolag inom guldsektorn. Här nedan har vi listat ett urval av bolag på den Stockholm- och USA-börsen med exponering mot guldpriset. Kom ihåg att läsa på innan du investerar i ett specifikt bolag då det finns fler parametrar än bara guldpriset som påverkar aktiekursen. Dessutom finns det undeverantörer till dessa bolag som också är börsnoterade men som vi valt att inte lista nedan.

Svenska aktier

Utländska aktier

Fonder

Fonder som är exponerade mot guldsektorn har oftast stora investeringar i gruv- och prospekteringsbolag inom råvarusektorn och därmed guldsektorn. Nedan listar vi ett urval av största fonderna inom guldsektorn. Observera att fonderna ofta är noterade i en annan valuta än SEK. Valutaförändringen påverkar därmed fondens värdeförändring. Exempelvis har dollarns starka uppgång motverkat en del av guldprisets fall. För mer information om fondernas inriktning kan du läsa fondinformationen på respektive fonds översikt.

Mini Futures

En Mini Future är en börshandlad produkt med hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Via en Mini Future kan du investera med hävstång både i uppgång och nedgång i guldpriset.

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med en Mini Long

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med en Mini Short.

Ju högre hävstång du har desto högre är risken. Det är viktigt förstå hur en Mini Future fungerar innan man investerar i den. Läs alltid prospekt och produktinformation på respektive emittents hemsida innan du investerar.

Certifikat

Ett Bull- eller Bear-certifikat är en börshandlad produkt med hävstång som är kopplad till hur värdet i en underliggande produkt förändras. Via ett Bull- och Bear-certifikat kan du investera med hävstång både i uppgång och nedgång i guldpriset. Observera att Bull och Bear har daglig hävstång vilket är negativt om marknaden är volatil.

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska stiga kan du tjäna pengar med ett Bull-certifikat.

Om du tror att priset på en underliggande tillgång ska sjunka kan du tjäna pengar med ett Bear-certifikat.

Ju högre hävstång du har desto högre är risken. Det är viktigt förstå hur ett Bull- och Bear-certifikat fungerar innan man investerar i den. Läs alltid prospekt och produktinformation på respektive emittents hemsida innan du investerar.

Här kan du lära dig mer om börshandlade produkter:

Risker med börshandlade produkter

Produkterna som beskrivs på den här sidan sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver en god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas specifika villkor och egenskaper. Alla investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde. Med en hävstångsprodukt är risken stor att du förlorar hela det investerade kapitalet. Vid en investering i dessa produkter, kan du förlora hela ditt investerade kapital. Det är viktigt att du vid investeringar i dessa produkter sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Observera att det från tid till annan kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa värdepapper, vilket kallas likviditetsrisk. Det kan exempelvis vara när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser på marknaden eller avbrott som stör handeln. Valutarisk existerar i de produkter där underliggande tillgång handlas i en annan utländsk valuta kan produktens värde påverkas av valutakursförändringar mellan SEK och den utländska valutan. Vid investering i dessa produkter har du även en marknadsrisk som innebär att om underliggande tillgång rör sig åt ”fel håll” kan din investering snabbt tappa i värde och till och med bli värdelös. Ju högre hävstång ju högre är risken.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Betygsätt, kommentera
och dela inlägget!

82%

comments

1 Kommentar

9 Gillar 2 Ogillar
Anmäl inlägget


  1. Fysiskt guld.

    Svar | Rapportera kommentar januari 22, 2016 at 5:33 e m