Detta inlägg är marknadsföring

10 års jubileum och sänkta förvaltningsavgifter för flera db X-trackers ETF:er

Skrivet den 16 maj 2017, Klockan 10:00 |   |

blog_image

Från vår partner Deutsche Asset Management
– En av de ledande ETF aktörerna i Europa

Deutsche Asset Management (”Deutsche AM”) är en av världens ledande kapitalförvaltare med över 715 miljarder euro i förvaltat kapital (per 30 september 2016). Vid sidan av traditionell fondförvaltning räknas ETF plattformen db X-trackers som lanserades 2007 som ett av fokusområdena.

Som ett led i vårt 10 års jubileum sänkte vi den 3 april 2017 den årliga totalkostnadsandelen (TER) för 19 av våra aktie-ETF:er, se tabell nedan. Flera av ETF:erna nedan är några av de äldsta och största på vår plattform.


Källa: Deutsche AM, maj 2017
Andelsklass C (återinvesterande)
Andelsklass D (utdelande)

Core utbud nu också på räntesidan

Deutsche AM lanserade ett Core utbud på aktiesidan under 2014 med de lägsta priserna i Europa på ett flertal fonder (tabell 2).

Tidigare i år lanserade vi även ett Core utbud på räntesidan (tabell 3). Nu tillhandahåller vi t.ex:

  • Europeiska företagsobligationer med högre risk, så kallad High Yield, med fysisk replikering till en TER på 0,35 procent per, både som utdelande och återinvesterande,
  • Amerikanska företagsobligationer med en TER på 0,16 procent (finns också i en EUR valutasäkrad version med en TER på 0,21%), och
  • Europeiska företagsobligationer med en TER på 0,16 procent
  • Dessa avgifter är lägst bland Europeiska UCITS ETF:er (källa: Deutsche AM, maj 2017)

Tabell 2

Tabell 3

Källa: Deutsche AM, maj 2017

 

Text: Deutsche Asset Management

För hela vårt ETF utbud och för ytterligare information gällande risker relaterade till investeringar i dessa fonder hänvisas till www.etf.db.com. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i db X-trackers UCITS ETF:er kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Betygsätt, kommentera
och dela inlägget!

100%

comments

1 Kommentar

9 Gillar 0 Ogillar
Anmäl inlägget


  1. Finns det fördelar att byta från fonder, till ETfer?

    Svar | Rapportera kommentar maj 16, 2017 at 10:55 f m