Emerging Markets vs. Developed Markets

Skrivet den 12 januari 2016, Klockan 15:12 | Thorleif Jackson

blog_image

Hvordan skal vi forholde os den aktuelle markedsuro, der er gået hårdest ud over Emerging Markets? Er korrektionen overstået? Er vi på vej ind i et bearmarket?

Så længe folk står op om morgenen og går på arbejde, vil der blive skabt værdier i alverdens virksomheder. Verdens virksomheder forrenter deres kapital med ca. 8% om året, og denne overskydende kapital kan enten udbetales som udbytter, eller geninvesteres. Uanset hvad, vil der være skabt værdier svarende til kapitalvækst på 8%, hvilket på meget lang sigt vil få aktiemarkederne til at stige ca. 8% p.a.

På lidt kortere sigt, eksempelvis 5 år, 10 år eller 15 år, er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem de skabte værdier og markedsværdien af alverdens selskaber. På kort sigt, eksempelvis 5 år, er det i stedet markedsdeltagernes (aktionærernes) syn på fremtiden, der styrer markedsværdien.

Lidt forsimplet kan man sige, at verdensøkonomien vokser med konstant hastighed (ca. 5% pr. år inklusiv inflation) og at ALLE udsving alene skyldes markedsdeltagernes humørsvingninger!!! De sidste 3% kommer som direkte afkast i form af udbytter. Nedenstående graf viser hvordan verdensindekset har udviklet sig siden december 1998, altså på godt 17 år. Grafen viser dels udviklingen for de modne markeder (Developed Markets) og dels udviklingen for de såkaldt nye økonomier (Emerging Markets eller EM). Begge kurver er i euro og uden udbytter.

emerging1

Som det fremgår er indekset for Emerging Markets steget 161,8% eller 5,8% p.a., mens indekset for Developed Markets er steget 46,5% eller 2,3% p.a. Den forskellige udvikling kan have flere gode forklaringer. Den mest oplagte er,  at der er skabt flere værdier i Emerging Markets, hvor væksten har været markant højere i perioden. Jeg tror selv på denne forklaring, der rimer meget godt med min forståelse af hvad der er foregået i verden de seneste 17 år, hvor især Japan og Europa har været i krise (begge er vigtige aktører i Developed Markets), mens især Kina og Indien er stormet derudaf med meget høje vækstrater (begge er vigtige aktører i Emerging Markets).

Jeg har på grafen indtegnet topniveaerne inden den seneste korrektion. Som det fremgår, er Emerging Markets faldet næsten 29% fra indeks 367 til indeks 261,8, mens Developed Markets ”kun” er faldet knap 12% fra indeks 165,7 til indeks 146,5. Man kan sige eller konkludere, at korrektionen er gået mest ud over Emerging Markets. Nedenstående graf viser udviklingen i de samme to indeks siden december 2010:

emerging2

Som det fremgår, er Developed Markets steget 50,4% siden december 2010 eller 8,5% p.a., mens Emerging Markets er faldet 22,8% eller 4,9% p.a. i samme periode. Der kan igen være flere forklaringer på udviklingen. Men perioden er klart for kort til at det kan være den underliggende økonomiske udvikling, der er forklaringen. Væksten  er jo næsten konstant år for år omkring 4-5% inkl. inflation!!! I stedet er det højst sandsynligt, at udviklingen i stedet skyldes markedspsykologi eller slet og ret humørsvingninger blandt aktionærerne.

Her er hvordan jeg læser graferne:

1) Emerging Market giver på lang sigt et højere afkast end Developed Markets. Af samme grund giver det god mening at være overvægtet i Emerging Markets. EM vægter omkring 15-20% i et ægte globalt indeks, og jeg vil derfor mene, at en durkdreven investor bør have mindst 20% i Emerging Markets. Jeg har selv valgt at have ca. 50% i EM og 50% i Developed Markets.

2) Selvom den underliggende vækst er klart højst i Emerging Markets, har EM indekset underperformet dramatisk de seneste fem år. Det virker usandsynligt at EM vil fortsætte med at underperforme. Det virker mere sandsynligt, at EM i de kommende år vil stige hurtigere end Developed Markets. Af samme grund har jeg det rigtigt godt med at have mange Emerging Markets aktier i min portefølje.

Lad os vende tilbage til spørgsmålene i indledningen:

Hvordan skal vi forholde os den aktuelle markedsuro, der er gået hårdest ud over Emerging Markets? Er korrektionen overstået? Er vi på vej ind i et bearmarket?

Jeg bliver jer desværre svar skyldig. Umiddelbart ligner kursfaldet mere et bearmarket end en korrektion, der typisk kommer som et lyn fra en klar himmel, og er overstået inden vi aner det. Desværre ved vi først om det er en korrektion eller et bearmarket, når det er for sent at reagere!!!

Hvad mener du om den nuværende korrektion? Tror du bunden er nået i denne omgang, eller skal vi længere ned? Hvordan bør vi forholde os til Emerging Markets?

Betygsätt, kommentera
och dela inlägget!

100%

comments

0 Kommentarer

2 Gillar 0 Ogillar
Anmäl inlägget


Det finns ännu inga kommentarer för detta inlägg.