5 spännande investeringar inför 2016

Skrivet den 30 december 2015, Klockan 18:00 | Joakim Bornold

blog_image

Sammanfattning av 2015

Ett spännande och händelserikt börsår närmar sig sitt slut. På makronivå har bland annat Greklandskrisen, Kinaoron, råvaruprisfall med oljan i spetsen och historiska räntebesked från både Riksbanken och FED påverkat marknaden.  På bolagsnivå gick småbolagen och de medelstora bolagen bättre än de stora drakarna. Framför allt under hösten har de mindre bolagen dragit ifrån. Vilka bolag som gått bäst kan ni kan läsa mer om här. Vidare kan vi så klart inte summera detta år utan att nämna raketen Fingerprint. Men nog pratat om detta år, nu är det är dags att blicka framåt mot 2016. Här tänker jag presentera fem bolag som jag har under min investeringsradar inför 2016.

Följ mina investeringar på Shareville

Min aktieportfölj kan ni följa på Shareville här. Och i ett annat blogginlägg här på Nordnetbloggen går jag igenom min investeringsfilosofi. För er som undrar varför den inte uppfyller alla mina tumregler beror det på att portföljen är under uppbyggnad. Sakta men säkert kommer den fyllas på när jag anser att det är köpläge. I nuläget innehåller den Investor, TeliaSonera, Sandvik och Volvo.

Storbolagens revansch

Som vi såg tidigare har detta år varit småbolagens år, till skillnad från bland annat 2014 då large cap gick betydligt bättre än i år. Vi har också under en period sett en uppvärdering av bolagen på Stockholmsbörsen generellt sett samtidigt som vi väntat år efter år på att bolagens vinsttillväxt ska skjuta i höjden. Även fast bolagens vinster inte gjort oss besvikna så har de inte heller gjort oss överoptimistiska. Jag tror att 2016 kommer bli ett år då storbolagen tar revansch och visar att stabila intäktsgenererande verksamheter är att lita på. Här är de bolagen som jag har under min investeringsradar samt en kort kommentar om respektive bolag:

H&M

H&M är av många ansedda som ett av börsens bästa bolag där det ofta talas om en imponerande tillväxt för ett bolag av den storleken. Aktien har trots det goda anseende stått och stampat det senaste året då OMXSPI gått ca 15 procent bättre (30/12). Dock har börsen och H&M under de senaste tre och fem åren utvecklats ungefär lika. 

H&M-aktie

H&Manalytiker

Källa: Inquiry Financials

I nuläget finns det bland analytikerna en viss övervikt från den positiva sidan även om den inte är markant, se bilden här bredvid. Det råder alltså något delade meningar om aktien bland analytikerna.

Min syn på bolaget är positiv, både under 2016 och på lång sikt. Jag gillar den starka omsättningstillväxten och tror att den kommer hålla i sig. Under 2015 har de öppnat fler än en butik per dag (planerat: 400 nya netto). Förhoppningsvis kan de uppvisa tvåsiffriga vinst- och omsättningstillväxttal under 2016.  Även om vinstmarginalen har sjunkit något de senaste åren tycker jag att detta överträffas av tillväxten. Därtill får man en stark balansräkning och en stabil utdelning (ca 3,7 % i prognos under 2016) som de aldrig sänkt och som jag tror marknaden kommer att gilla under våren. Det finns ororsmoln i om den starka dollarn kommer att påverka vinsten på kort sikt, men min tro är att det redan är inprisat i kursen. Vad tror du om H&M?

SEB

Nästa bolag som finns under radarn är SEB. Som vi ser i grafen nedan har bolaget det senaste året, likt H&M, utvecklats ca 15 procent (30/12) sämre än OMXSPI.

SEBaktie

SEB-analytiker

Källa: Inquiry Financials

Inom banksektorn är det SEB som tilltalar mig bland de fyra storbankerna. SEB har en stor del av intäkterna från affärsbanks- och investmentbanktjänster riktade till stora företagskunder och institutioner samt kontorsrörelsen.

Bland analytikern råder det en positiv syn på bolaget. Hälften av de analytiker som följer bolaget har en köprekommendation på aktien medan ingen av dem har en säljrekommendation. Väl medveten om att analytikernas rekommendationer inte är en tydlig indikator om framtiden har jag likt dem också  en positiv tro på aktien.

Även fast styrräntan har sjunkit konstant de senaste åren efter finanskrisen  för att nu vara negativ har vinstmarginalen som helhet ökat för SEB.  Den negativa reporäntan har ändå satt sina spår. Att vissa företagskunder får betala för att ha pengar på banken medan privatpersoner slipper undan har kostat ca 300 mkr per kvartal. Vad gäller lönsamheten finns en målsättning att ha en räntabilitet på eget kapital på ca 15 procent vilket man lyckades med under 2014. Även fast det ser lite svårare ut att uppnå detta under 2015 tror jag att SEB har bättre möjligheter att i framtiden förbättra avkastning på eget kapital än konkurrenterna då man är mindre beroende av räntenettot. I nuläget handlas bolaget till ca 1,4 gånger eget kapital vilket är en lägre värdering än sina konkurrenter SHB och Swedbank (ej Nordea). På minussidan finns det såklart ett snårigt regelverk för kapitaltäckningskrav som verkar utökas och förändras år för år. Detta kan på sikt göra att verksamhetens förutsättningar förändras och blir mer svåranalyserad. Min tro om SEB för 2016 är generellt positiv. Hur är din syn på aktien?

 Telia

Telia som idag redan återfinns i min portfölj ligger fortsatt under radarn för eventuellt köpa mer. Undersöker vi aktiekursen under året som gått har den likt de ovanstående bolagen presterat sämre än börsen om helhet. Ännu ett tecken på att 2015 har varit småbolagens år. Aktiekursen har länge legat och pendlat kring 50 kr-strecket för att senare under hösten kommer ner till och med under 40 kr.

Teliaaktie

Telia-analytiker

Källa: Inquiry Financials

Ser vi på analytikernas åsikter så är majoriteten avvaktande.

Telia har varit en stor snackis under hösten. Bland annat gjorde den amerikanska fonden Muddy Waters en kritisk analys av bolaget samtidigt som de gjorde blankade aktien. Analysen har också fått en del kritik från olika håll där flera svenska banker istället har en köprekommendation. Därtill har riskerar Telia böter av FCPA och har därefter meddelat att de tänker lämna Eurasien-området och vissa menar att bolaget kommer få svårt att sälja dessa delar till ett bra pris.

Min tro om Telia är positiv under 2016. Det som enligt min mening talar för aktien är i grunden den starka utdelningen som också bör fungera som ett skydd på nedsidan. TeliaSonera har upprepat sin ambition om en utdelning på minst 3 kr för räkenskapsåret 2015. I nuläget tror jag också att de mest negativa nyheterna som omgärdat bolaget har prisats in i kursen, samtidigt som de enligt många fick ett rimligt pris på sin försäljning av försäljningen av Ncell i Nepal för 7,5 miljarder kr. Får vi ett fortsatt skakigt börsår där småbolagens värdering har nått sina höjder tror jag att Telia är en stabil aktie som kan klara sig bra. Vad är din tro om Telia?

 

 

Volvo

Volvos är ytterligare en aktie som gått sämre än börsen under året. Volvo har i skrivande stund gett ca -7,5 procent medan OMXSPI avkastat ca 6 procent. De senaste 3 och 5 åren har bolaget också gått kräftgång jämfört med Stockholmsbörsen som helhet. Är det nu vändningen kommer?

Volvo-aktie

Volvo-analytiker

Källa: Inquiry Financials

Bland analytikerna råder det en viss optimism även om det även här finns delade meningar.

Volvo är ett bolag som jag håller kärt. Jag vet att det oftast är en nackdel att bli känslomässig i sina investeringar, ändå dras jag till Volvo och tycker att bolaget ser intressant ut. Volvo hade det tungt under finanskrisen men har därefter återhämtat sig. Under de kommande året förväntas bolaget öka vinsten med anledning av det besparingsprogram som man har inledde 2012 och som sammanlagt ska ha sparat 10 miljarder fram till och med 2016. Dessutom anser jag att värderingen ser lockande ut efter att aktien har pressats ned från nivåerna kring 100 kr från mittan av augusti till dagens nivåer runt 80 kr. Volvo handlas under branschsnittet både vad gäller P/B, P/S och P/E. Hur ser din syn på Volvo ut?

 

 

 

 

Olja 

Ett betydligt mer riskfyllt investeringsalternativ för 2016 hittar jag i oljan. Dock bör man vara medveten om att risknivån i denna typ av investering är högre än i ovanstående aktier. Oljan (Brent) har som bekant sjuknit från nivåer kring 100 dollar per fat till dagens nivåer på ca 37 dollar. Även fast oljan är en av världens mest analyserade råvaror råder det delade meningar kring dess framtid. En tydlig indikation på att det är svårt att analysera dess framtid, ändå har jag en tanke oljeprisets framtid. Här nedan kommer en kort analys av nuläget och framtiden.

oljeprisVad är det då som styr oljepriset? Det finns flera (1, 2, 3) olika sidor där det går bra att läsa om mekanismerna, vilka är utbud och efterfrågan, både i nuläget och i framtiden. Här nedan kan ni se EIA:s (U.S. Energy Information Administration) prognos över bränsleproduktionen och konsumtionen , både historiskt och i en prognos för kommande år.

chart

Källa: eia.gov

Några som har stor påverkan på utbudet är OPEC, en av världens kanske största karteller. OPEC är en en internationell organisation bestående av tretton länder som gemensamt styr och bestämmer den oljepolitik som ska råda. Här nedan kan ni ser den överskottskapacitet som OPEC har möjlighet till för respektive år.

chart (1)

Källa: eia.gov

En mer riskfylld investering är att oljepriset kommer att stiga det kommande året. Det är självklart svårt att säga vilken nivå som är rimlig, men jag har svårt att se att oljepriset ska vara kvar på dessa nivåer. Det som talar emot är bland annat att sanktionerna mot Iran troligen hävs i början av 2016. Landet väntas  efter det öka produktionen och leverera en halv miljon fat olja per dag.

Hur investerar man i oljan?

För den som vill investera i oljan finns det flera olika alternativ.

 1. Aktier
  Tror man på en uppgång i oljepriset är förmodligen en direktinvestering i ett oljebolag kanske den mest uppenbara möjligheten. Notera dock att det finns olika typer av oljebolag bland annat oljeservicebolag och prospekteringsbolag. Det är dock viktigt att läsa på om varje bolag innan man investerar.Det är viktigt att tänka på att det är fler faktorer än oljepriset som styr aktiekursen.
 2. Fonder
  Fonder som är inriktade mot energisektorn har oftast stora andelar i oljebolag och därmed indirekt i oljepriset. I och med att det är en fond får man per automatik en större riskspridning då fonden måste enligt reglerna ha ett visst antal innehav.

 3. Certifikat (och andra hävstångsprodukter)
  Vill man inte investera i aktier eller fonder utan direkt i oljepriset kan man använda certifikat. Det finns certifikat med eller utan hävstång vilket innebär att det finns produkter både för den mer riskvillige och den mer defensive investeraren.

Vilka bolag spanar du på inför 2016?

Den riskvillige kanske tänker att det inte är så exalterade med fyra storbolag på listan över spännande investeringar under 2016.  Dock bör man vara medveten om att risknivån ökar om man är ute efter att finna ett nytt Fingerprint. Kom också ihåg att detta bara är en kort analys av bolagen och det är viktigt att skapa dig din egen uppfattning om bolaget innan du investerar. Det finns fler perspektiv att belysa i en mer djupgående analys  som jag inte tagit upp här.

/ Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet Bank som du kan följa på twitter här.

*Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

Betygsätt, kommentera
och dela inlägget!

89%

comments

3 Kommentarer

55 Gillar 7 Ogillar
Anmäl inlägget


 1. Sha Maran Petroleum gick upp 40% för ett tag sedan. Dom kommer att starta produktionen i sommar. Billiga produktionskostnader.

  Svar | Rapportera kommentar februari 18, 2016 at 4:38 f m
 2. Intressant och de flesta aktier som nämnes är OK
  Men det finns en ”Svarte Petter” medtagen TeliaSonera. När man läser vad Muddy Water har skrivit om Telia Sonera är det inte svårt att uppfatta TeliaSonera som en mindre lämplig aktie.
  Därtill kommer givetvis aktiens dåliga utveckling sedan börsintroduktionen. Det är nog så att det inte finns något bolag på börsen som har tappat så mycket i värde i Mdkr som TeliaSonera.

  Svar | Rapportera kommentar februari 8, 2016 at 2:49 e m
 3. Välskriven, och bra genomgång. Mycket bra referenser!
  Åsikter om oljepriset är känsliga saker. Nästan som att ha åsikter om priset på Fingerprints aktie.Nu har du stucket ut hakan och tror att det på kort tid skall gå upp. Alltså tror du på att Iransk olja på markanden redan är inprisat och att vi får en rekyl uppåt. Än har vi dock inte sett en mängd Shale Oile bolag konka, så jag är tveksam.
  Trodde själv att $50 borde vara gränsen, men icke. Nu är jag dock mer pessimistisk och tror nog att det kan krypa ner mot $30 innan vi verkligen får se en avmattning i produktionen så som EIA förespår..

  Vad sätter du för riktkurs?

  Hur skall man tolka valet av BULL X3. Varför inte X10?

  Svar | Rapportera kommentar januari 3, 2016 at 4:51 e m